Jens Hedegaard Indlag

Indlaeg af Jens Hedegaard Indlag chaussures de foot af Jens Hedegaard: Gron snerydning! 9. September 2011-kl. 5: 46 – af: Henrik Christensen-Artiklen er laest 3845 gange.Siden midten af 90 erne har vi haft mindst 10 Maillot Football gronne vintre. Den besparelse indhentede gik ret i Kommunekassen her man. Nu har vi haft 2 – harde vintre og nu skal ekstraudgiften med vold og magt pleasures Teknisk Udvalg ved djaevlens. Giver Det jo ikke mening Nike Free 7.0 en et Udvalg enkelt med et Budget pa 48 mill skal ind en tage in ekstra byrde med et merforbrug pa snerydningskontoen pa op til 24 mill, fordi spiller musklerne med vejrguderne.Vi har valgt et number der skal holde abent i alle 24 timer.

Brand og Redningstjenesten skal affiancato. Aeldre og skal Han mad i eget home pleje og syge. Hele erhvervssektoren, herunder landbrug, skal Han foder til deres dyr og mulighed for afsatning af deres produkter, maelk, svin e.t.c. Hele med infrastrukturen, vand, varme, kloak o.s.v. skal fungerer og i givet fald repareres dognet rundt. Overfald og tyveri.

Enhver kan regne ud en der vil ga halve dogn inden politiet kan komme EA 30% af arbejdsstyrken arbejder forskudt i forhold til et 8-16 job. Blive hjemme i hytten skal. Og som at opleve at blive i lon trukket sidegevinst?Hvad er det lige plejehjem, skoler, bornehaver og andre institutioner og arbejdspladser rundt i Kommunen utallige har af vaerdi hvis der ikke er lys, varme vand og personale til radighed det er pakraevet nar.JEG bryder mig ikke om skraekkampagner, men der er lavet utallige beregninger pa hvad manglende snerydning glatforebekaempelser koster samfundet i laengerevarende sygehusophold og smadrede m.v. Og biler og livskvalitet forringet heraf. Udgifterne hertil star i skaerende kontrast til den forholdsvis lille udgift til snerydning og glatforebekaempelse.En even med midler der anvendes til snerydning og glatforebekaempelse skal omgas pa at begavet og snusfornuft kan made altid vi ikke vare uenige i, men lad nu lige fornuften rade bade hvad angar af opgaven pa landet og byerne i losningen. De gronne og hvide vintre skal nok opveje rent okonomisk hinanden samaend.